Analýza vývoje produkce elektrické energie v České republice od roku 1989 do současnosti

@inproceedings{Lipka2013AnalzaVP,
  title={Anal{\'y}za v{\'y}voje produkce elektrick{\'e} energie v {\vC}esk{\'e} republice od roku 1989 do sou{\vc}asnosti},
  author={Luk{\'a}{\vs} Lipka},
  year={2013}
}
Cilem teto prace je analýza vývoje produkce elektricke energie v Ceske republice od roku 1989 do soucasnosti. Analyzovany budou zakladni energeticke zdroje, jimiž jsou fosilni zdroje, jaderne zdroje, velke vodni zdroje a obnovitelne zdroje. Důraz bude kladen zejmena na výrobu elektřiny jaderným stěpenim. Dane tema je narodohospodařsky velmi významne a stale velmi aktualni, jelikož energetika, zejmena výroba a distribuce elektricke energie, je strategickým odvětvim narodniho hospodařstvi. Toto… CONTINUE READING