• Physics
  • Published 2017

Analýza preference MHD na křižovatkách v ulicích U Prazdroje,Rokycanská v Plzni

@inproceedings{Ji2017AnalzaPM,
  title={Anal{\'y}za preference MHD na kři{\vz}ovatk{\'a}ch v ulic{\'i}ch U Prazdroje,Rokycansk{\'a} v Plzni},
  author={Bro{\vz} Jiř{\'i}},
  year={2017}
}