Corpus ID: 157350912

Analýza podpory rozvoje cestovního ruchu v České republice zRegionálních operačních programů v období říjen 2007 – červen2010

@inproceedings{Vystoupil2010AnalzaPR,
  title={Anal{\'y}za podpory rozvoje cestovn{\'i}ho ruchu v {\vC}esk{\'e} republice zRegion{\'a}ln{\'i}ch opera{\vc}n{\'i}ch programů v obdob{\'i} ř{\'i}jen 2007 – {\vc}erven2010},
  author={Jiř{\'i} Vystoupil and Martin J. Sauer and Petr Studni{\vc}ka},
  year={2010}
}
  • Jiří Vystoupil, Martin J. Sauer, Petr Studnička
  • Published 2010
  • Political Science
  • Přispěvek analyzuje podporu cestovniho ruchu z veřejných zdrojů v CR, a to z regionalnich operacnich programů v obdobi 2007 až 2010 

    Create an AI-powered research feed to stay up to date with new papers like this posted to ArXiv