• Business
  • Published 2013

Analýza podmínek poskytování úvěrových produktů u vybraných bankovních a nebankovních institucí

@inproceedings{Theuer2013AnalzaPP,
  title={Anal{\'y}za podm{\'i}nek poskytov{\'a}n{\'i} {\'u}věrov{\'y}ch produktů u vybran{\'y}ch bankovn{\'i}ch a nebankovn{\'i}ch instituc{\'i}},
  author={Luk{\'a}{\vs} Theuer},
  year={2013}
}
Tematem teto diplomove prace je problematika spotřebitelských uvěrů od bankovnich a nebankovnich instituci a s tim souvisejici financni gramotnost a zadluženost obcanů CR. Prace vymezuje zakladni teoreticke pojmy a představuje produkty různých financnich spolecnosti. V teoreticke casti je představeno deset různých financnich spolecnosti, nasleduje popis jejich produktů z řad spotřebitelských uvěrů nebo půjcek. Druha cast prace je zaměřena na analýzu nabidek různých financnich instituci. U každe… CONTINUE READING