Analýza online marketingu a jeho přínos pro konkurenceschopnost vybrané instituce

@inproceedings{Kamart2017AnalzaOM,
  title={Anal{\'y}za online marketingu a jeho př{\'i}nos pro konkurenceschopnost vybran{\'e} instituce},
  author={Jan Kamar{\'y}t},
  year={2017}
}
Tato prace se zabýva hodnocenim webových stranek ZF JCU, facebookových stranek ZF JCU a oboru Agropodnikani. V jejich zhodnoceni jsem postupoval podle metodiky dotaznikoveho setřeni. V dotazniku byly otazky zaměřeny na hodnoceni grafickeho vzhledu, přehlednosti a aktualnosti. Odpovědi jsem statisticky vyhodnotil pomoci aplikace google formulaře a na jejich zakladě vypracoval navrhy na zlepseni jednotlivých internetových stranek. Z odpovědi mi vyslo, že teměř polovina respondentů neni se… CONTINUE READING