An electronic leaf wetness recorder

Abstract

Gezien het belang van een accurate ‘bladnat’-bepalingsmethode voor het onderzoek naar de epidemiologie van een groot aantal schimmelziekten bij planten werd een elektronische m methode ontwikkeld voor het meten van de bladnatperiode aan het blad zelf. Het resultaat was een instrument, waarmee een verandering van het geleidingsvermogen van het blad (door het… (More)
DOI: 10.1007/BF01976380

3 Figures and Tables

Topics

  • Presentations referencing similar topics