Corpus ID: 201933781

An Examination of High School Students ' Level of Responsibility According to Several Variables

@inproceedings{Kesici2018AnEO,
  title={An Examination of High School Students ' Level of Responsibility According to Several Variables},
  author={A. Kesici},
  year={2018}
}
Bu çalışma lise öğrencilerinin sorumluluk düzeylerini cinsiyet, okul türü ve sınıf seviyesine göre incelemek amacıyla yapılmıştır. Genel tarama yöntemi ile gerçekleştirilen bu çalışmanın katılımcılarını 2017-2018 öğretim yılında Siirt’te liseye kayıtlı 536 lise öğrencisi oluşturmuştur. Öğrencilerin sorumluluk düzeyini belirlemek için Beş Faktör Envanteri’nin sorumluluk alt boyutu kullanılmıştır. Toplanan veriler SPSS ile çözümlenmiştir. Araştırmada kızların sorumluluk puanlarının istatistiksel… Expand

References

SHOWING 1-9 OF 9 REFERENCES
İlköğretim Okullarında Görev Yapan Öğretmenlerin Sorumluluk Eğitimi Stratejilerinin İncelenmesi
Bu calismanin amaci, ilkogretim kurumlarinda gorev yapan ogretmenlerin egitim sureclerinde uyguladiklari sorumluluk egitimi stratejilerini incelemektir. Arastirma, tarama modelinde yurutulen nicelExpand
Yapılandırmacılığın Epistemolojik Savlarının Türkiye’de İlköğretim Fen ve Teknoloji Dersi Programlarında Görünümleri
This article explores if there are manifestations of epistemological theses of constructivism, one of the stated theoretical pillars on which the curricula were based, in the elementary educationExpand
The Responsibility Education of Teacher Candidates
Abstract In this study, it was aimed to take the views and suggestions of academicians working at the faculty of education on what can be done about teacher candidates' responsibility education. ThisExpand
Sorumluluk Kazandirmada Öğretmenler Tarafindan Kullanilan Yaptirimlarin İncelenmesi * Investigation of Sanctions Used by Teachers for Improving Responsibility
The aim of the study is to investigate students’ evaluations of sanctions used by elementary school teachers for improving responsibility. Twelve elementary schools in Adana province has beenExpand
The evaluation of responsibility education applications of high school teachers / Lise öğretmenlerinin sorumluluk eğitimi uygulamalarının değerlendirilmesi
The aim of this research is to evaluate the quality and quantity of responsibility education applications of high school teachers. The research is a quantitative study in survey model. The sampleExpand
A researchsubscales of undergraduates ’ personalitytraitsaccording to fivefactorpersonalitytheory in terms of somevariants
  • Journal of History School ( JOHS )
  • 2014
Değerli bir kavram olarak “ değer ve değerler eğitimi ”
  • Farklı yönleri ile değerler eğitimi ( s . 2 - 15 ) ( içinde )
  • 2014
Türkçe ’ de kişlilik özelliği tanımlayan sıfatların yapısı ve beş faktör modeli
  • Türk Psikoloji Dergisi
  • 1998
Ekim 23 ) . Levinas ve “ Sorumluluk ” kavrayışı