Anàlisi de la gestió de fons d’inversió de renda variable en el període 2009-2013

@inproceedings{Deseures2014AnlisiDL,
  title={An{\`a}lisi de la gesti{\'o} de fons d’inversi{\'o} de renda variable en el per{\'i}ode 2009-2013},
  author={Marc Gr{\`e}bol Deseures},
  year={2014}
}

Similar Papers

Loading similar papers…