• Political Science
  • Published 2016

Amerikanizace českých příjmení na území Chicaga

@inproceedings{Prochzkov2016AmerikanizaceP,
  title={Amerikanizace {\vc}esk{\'y}ch př{\'i}jmen{\'i} na {\'u}zem{\'i} Chicaga},
  author={Lenka Proch{\'a}zkov{\'a}},
  year={2016}
}