Corpus ID: 91046088

Alternativne vinogradniške in vinarske tehnologije: kakovostni, trajnostni in senzorični potencial : /

@inproceedings{Lemut2017AlternativneVI,
  title={Alternativne vinogradni{\vs}ke in vinarske tehnologije: kakovostni, trajnostni in senzori{\vc}ni potencial : /},
  author={M. S. Lemut and P. Sivilotti and L. Butinar and Jana Laganis and Urska Vrhovsek},
  year={2017}
}