Alt Solunum Yolu İnfeksiyonu Nedeniyle Yatan Hastalarda Nonspesifik Kültür Antibiyogram Sonuçlari ve Ampirik Tedavi Yaklaşimlari Nonspecific Culture and Antibiogram Results of Hospitalized Patients Because of Lower Respiratory Tract İnfection and Empiric Treatment Approach

@inproceedings{Talay2014AltSY,
 title={Alt Solunum Yolu İnfeksiyonu Nedeniyle Yatan Hastalarda Nonspesifik K{\"u}lt{\"u}r Antibiyogram Sonuçlari ve Ampirik Tedavi Yaklaşimlari Nonspecific Culture and Antibiogram Results of Hospitalized Patients Because of Lower Respiratory Tract İnfection and Empiric Treatment Approach},
 author={Fahrettin Talay and Erdoğan Çetinkaya and Atayla Gençoğlu and Gulsah Safak and İlhan Taş and Sedat Altin and Ozlem Kar Kurt and Zehra Aşuk Yaşar},
 year={2014}
}
Fahrettin Talay1, Erdoğan Çetinkaya2, Atayla Gençoğlu2, Gülşah Şafak2, İlhan Taş3, Sedat Altın2, Özlem Kar Kurt1, Zehra Yaşar1 Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Bolu Yedikule Göğüs Hastalıkları Ve Göğüs Cerrahisi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Kliniği, İstanbul Yedikule Göğüs Hastalıkları Ve Göğüs Cerrahisi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Mikrobiyoloji Laboratuarı, İstanbul 

From This Paper

Topics from this paper.

References

Publications referenced by this paper.
SHOWING 1-10 OF 19 REFERENCES

Sivas’ta toplum kökenli pnömonilerde bakteriyel etyoloji

 • U Gönlügür, İ Akkurt, MZ Bakıcı, Sümer
 • Akciğer Arşivi ;
 • 2001
Highly Influential
6 Excerpts

Klinik örneklerden izole edilen Peudomonas Aeruginosa izolatlarının bazı antibiyotiklere in-vitro duyarlılıkları

 • İ Şahin, D Kaya, ark. Öztürk E ve
 • Antibiyotik ve Kemoterapi (ANKEM) Dergisi
 • 2002
1 Excerpt

Sivas bölgesinde hastalık etkeni pnömokoklarda direnç

 • H Erdem, H Öncül, Ş Çavuşlu, A. Pahsa
 • Klimik Dergisi
 • 2002
1 Excerpt

Toraks Derneği erişkinlere toplum kökenli pnömoni tanı ve tedavi rehberi

 • O Arseven, T Özlü, ark. Aydın G ve
 • Toraks Dergisi
 • 2002

Toraks Derneği erişkinlere toplum kökenli pnömoni tanı ve tedavi rehberi 2002

 • O Arseven, T Özlü
 • Toraks Dergisi
 • 2002

Alt solunum yolu infeksiyonlarından izole edilen streptococcus pneumoniae izolatlarının penisiline karşı direnç oranları

 • G Şenol, OF Erer, C Biçmen, S Aktoğu
 • Toraks Dergisi
 • 2001

Similar Papers

Loading similar papers…