• Geography
  • Published 2015

Allò que Darwin no va veure: l’oceà microbià explorat en les expedicions globals Malaspina i Tara Oceans

@inproceedings{Gasol2015AllQD,
  title={All{\`o} que Darwin no va veure: l’oce{\`a} microbi{\`a} explorat en les expedicions globals Malaspina i Tara Oceans},
  author={Josep M Gasol},
  year={2015}
}
Ciclo Dilluns de ciencia: El Planeta Blau: Aproximacions al Coneixement del Medi Mari en la Residencia d'Investigador de Barcelona