Alice Jedličková: Zkušenost prostoru: vyprávění a vizuální paralely (recenze)

@inproceedings{Tlust2011AliceJZ,
  title={Alice Jedli{\vc}kov{\'a}: Zku{\vs}enost prostoru: vypr{\'a}věn{\'i} a vizu{\'a}ln{\'i} paralely (recenze)},
  author={Jan Tlust{\'y}},
  year={2011}
}
Alice Jedlickova: Zkusenost prostoru: vypravěni a vizualni paralely. Praha, Academia 2010. 271 strana.