Algoritmi za vsoto potenc naravnih števil

@inproceedings{Ljubljani2013AlgoritmiZV,
  title={Algoritmi za vsoto potenc naravnih {\vs}tevil},
  author={Univerza v Ljubljani},
  year={2013}
}
Povzetek. Zaporedja imajo ključni pomen v matematiki, teoretičnem računalništvu, analizi algoritmov, teoriji izračunljivosti, računski zahtevnosti in številnih drugih natančnih znanostih. V članku se posvetimo zaporedjem k-tih potenc prvih n naravnih števil. Za takšna zaporedja za poljubna k in n izpeljemo več različnih formul za izračun delne vsote, tj. vsote prvih n členov. Na podlagi izpeljanih formul razvijemo pet algoritmov, ki za podana n in K izračunajo vse delne vsote za k med 0 in K… CONTINUE READING

References

Publications referenced by this paper.
SHOWING 1-7 OF 7 REFERENCES