Aktywnosc alfa-galaktozydazy w dojrzewajacych nasionach lubinu zoltego

@inproceedings{Login2001AktywnoscAW,
  title={Aktywnosc alfa-galaktozydazy w dojrzewajacych nasionach lubinu zoltego},
  author={A M Login and Kazimierz Zalewski and Agnieszka I Piotrowicz-Cieślak},
  year={2001}
}

Similar Papers