Corpus ID: 145827777

Akciğer Kanseri Hastalarında Tamamlayıcı ve Alternatif Tedavi Kullanımı ve Yașam Kalitesi Üstüne Etkileri

@inproceedings{Glgn2015AkcierKH,
  title={Akciğer Kanseri Hastalarında Tamamlayıcı ve Alternatif Tedavi Kullanımı ve Yașam Kalitesi {\"U}st{\"u}ne Etkileri},
  author={Cihan G{\"u}lg{\"u}n and Hatice Kaya},
  year={2015}
}
Bu calișmada akciger kanseri olan hastalarda tamamlayici ve alternatif tip kullanimi uzerine veri saglamayi ve bunun yașam kalitesi uzerine etkilerini araștirmayi ladik.YONTEM: Calișma evreni Yedikule Egitim ve Araștirma Hastanesi Onkoloji Poliklinigine, Aralik 2011 ve Mart 2012 arasinda kemoterapi almak icin bașvuran hastalardan oluștu (N=200). Veriler bireysel bilgi formu, tamamlayici ve alternatif tip yaklașim skalasi ve Nightingale belirti belirleme skalasi kullanilarak toplandi… Expand