Aglenchus ainakamurae n. sp. and Records of Cephalenchus leptus and Lelenchus leptosoma from Japan (Tylenchida: Tylenchidae)

@article{Mizukubo1989AglenchusAN,
  title={Aglenchus ainakamurae n. sp. and Records of Cephalenchus leptus and Lelenchus leptosoma from Japan (Tylenchida: Tylenchidae)},
  author={T. Mizukubo},
  journal={Japanese Journal of Nematology},
  year={1989},
  volume={19},
  pages={18-31}
}
  • T. Mizukubo
  • Published 1989
  • Biology
  • Japanese Journal of Nematology