Agentski temeljeno elektroničko poslovanje

Abstract

Sažetak — Nova generacija mreža izdvaja se kao okolina koja pruža tehnološku vezu za omogućavanje sveprisutnog korisničkog pristupa raznolikom skupu usluga. Usluge se razvijaju u jednoj otvorenoj okolini neovisnoj o višestrukim pristupnim mrežama i raznolikim korisničkim uređajima koje će podržavati mreža nove generacije. Tržišta igraju centralnu ulogu u… (More)

Topics

Figures and Tables

Sorry, we couldn't extract any figures or tables for this paper.