Afirmatywny charakter parodii w La puppé Timothy’ego Greenberga

@inproceedings{Sulejewska2015AfirmatywnyCP,
  title={Afirmatywny charakter parodii w La puppé Timothy’ego Greenberga},
  author={Justyna Sulejewska},
  year={2015}
}
Prześmiewczy ton dyskursu podejmowanego przez parodię sprawia, że humor i autorefleksyjność są zawsze jej udziałem. Wypowiedzi parodystyczne mogą się różnić natężeniem pierwiastka komicznego oraz krytyczną funkcją zastosowanych nawiązań formalnych, jednak nie sposób zakwestionować równoczesności wspomnianych elementów. Niemniej przyjęło się uważać, iż cel parodii jest dwojaki: może ona pełnić rolę bezinteresownej zabawy bądź też wyrazistej polemiki z utartymi wzorcami i schematami wypowiedzi…