• Art
  • Published 2004

Adsorbents a partir de fangs biològics excedents de depuradora mitjançant l'aplicació de microones: estudi d'obtenció, caracterització i aplicació en fase líquida

@inproceedings{Bigas2004AdsorbentsAP,
  title={Adsorbents a partir de fangs biol{\`o}gics excedents de depuradora mitjançant l'aplicaci{\'o} de microones: estudi d'obtenci{\'o}, caracteritzaci{\'o} i aplicaci{\'o} en fase l{\'i}quida},
  author={Elvira Serra Bigas},
  year={2004}
}
El fang biologic es produeix en les plantes de tractament daigues residuals urbanes i industrials. El tractament i la gestio dels fangs es un dels problemes mes importants en el camp del tractament de les aigues residuals. Aquesta situacio es preveu que es veura agreujada en el futur, per un increment del volum de fang produit associat a lexigencia de nivells mes alts de depuracio i per laugment dels nombre destacions depuradores en funcionament. Daltre banda, les limitacions que presenten les… CONTINUE READING