Adgangen til å gjøre unntak fra flyktningstatus i misbrukstilfeller ved subjektiv sur place. Forholdet mellom misbruksbestemmelsen i utlendingsloven § 28 fjerde ledd og flyktningkonvensjonen art. 1 A (2)

@inproceedings{Fuglemsmo2017AdgangenT,
  title={Adgangen til {\aa} gj{\o}re unntak fra flyktningstatus i misbrukstilfeller ved subjektiv sur place. Forholdet mellom misbruksbestemmelsen i utlendingsloven § 28 fjerde ledd og flyktningkonvensjonen art. 1 A (2)},
  author={Therese Fuglemsmo},
  year={2017}
}

Similar Papers