Adana il çiftçilerinin köy el sanatları uğraşıları üzerinde bir araştırma = A reserach on the village handcrafts activities of the farmers in the county Adana

@inproceedings{Grtann1976AdanaI,
  title={Adana il çiftçilerinin k{\"o}y el sanatları uğraşıları {\"u}zerinde bir araştırma = A reserach on the village handcrafts activities of the farmers in the county Adana},
  author={Neriman G{\"u}rtanın},
  year={1976}
}