• Medicine
  • Published 2012

Acil servise başvuran travmalarda ürogenital yaralanmaların değerlendirilmesi

@inproceedings{Bykam2012AcilSB,
  title={Acil servise başvuran travmalarda {\"u}rogenital yaralanmaların değerlendirilmesi},
  author={Fatih B{\"u}y{\"u}kçam and Jale Şen and Şenay Akpınar and Yilmaz Zengin and Mustafa Calik and {\"O}ner Odabaş},
  year={2012}
}