Aard, omvang en handhaving van beschermingsbevelen in Nederland

@inproceedings{Aa2012AardOE,
  title={Aard, omvang en handhaving van beschermingsbevelen in Nederland},
  author={S. van der Aa and F. Klerx and Mark W.G. Bosmans and Alice Bosma and M. van den Bosch},
  year={2012}
}
  • S. van der Aa, F. Klerx, +2 authors M. van den Bosch
  • Published 2012
In 2011 is een nieuwe Europese richtlijn aangenomen die regelt dat beschermingsmaatregelen ten behoeve van een slachtoffer kunnen worden meegenomen van de ene lidstaat naar een andere. Een beschermingsbevel is een beslissing, voorlopig of definitief, genomen in het kader van een civiel-, strafrechtelijk of bestuursrechtelijke procedure, waarbij, ter bescherming van een persoon tegen een handeling die zijn leven, fysieke of psychologische integriteit, waardigheid, persoonlijke vrijheid of… CONTINUE READING

References

Publications referenced by this paper.

t/m 1 april 2012) bleek voor dossierstudie in een PI ongelukkig gekozen, aangezien het onderzoek meer dan een half jaar na het einde van de referentieperiode werd uitgevoerd

  • Ook de beveiligingsgraad van een PI speelt een rol in de registratie van een
  • 2011