ATSINAUJINANČIŲ ENERGIJOS ŠALTINIŲ PANAUDOJIMO DAUGIABUČIUOSE GYVENAMUOSIUOSE NAMUOSE TYRIMAS

@inproceedings{Dilinait2013ATSINAUJINANIE,
  title={ATSINAUJINAN{\vC}IŲ ENERGIJOS {\vS}ALTINIŲ PANAUDOJIMO DAUGIABU{\vC}IUOSE GYVENAMUOSIUOSE NAMUOSE TYRIMAS},
  author={Aistė Diliūnaitė},
  year={2013}
}
Siame straipsnyje isanalizuota ir aptarta atsinaujinancių energijos saltinių sąvoka, energijos rūsys, jų pag-rindinės technologijos. Nagrinėjama atsinaujinancių energijos saltinių panaudojimo daugiabuciuose gyvenamuosiuo-se pastatuose problema, kiekvienos technologijos trūkumai ir privalumai. Pateikti skaiciavimai, reikalingi parinkti racionaliausią atsinaujinancios energetikos technologiją daugiabuciams pastatams. Tam buvo pasirinkti daugiakrite-rės analizės metodai – SAW ir COPRAS. Pagal juos… CONTINUE READING