Corpus ID: 54933495

APLINKOS APSAUGOS INŽINERIJA / ENVIRONMENTAL PROTECTION ENGINEERING

@inproceedings{Mariulaitien2018APLINKOSAI,
 title={APLINKOS APSAUGOS INŽINERIJA / ENVIRONMENTAL PROTECTION ENGINEERING},
 author={E. Mar{\vc}iulaitienė},
 year={2018}
}
 • E. Marčiulaitienė
 • Published 2018
 • Anotacija. Straipsnyje analizuojami tyrimai, susiję su kvapų emisijomis iš pasyvaus kvapo šaltinio – komunalinių nepavojingų atliekų sąvartyno. Tyrimas atliktas Vilniaus apskrities regioniniame komunalinių atliekų Kazokiškių sąvartyne, didžiausiame nepavojingųjų komunalinių atliekų sąvartyne Lietuvoje. Kvapų emisijos buvo tiriamos iš skirtingo amžiaus atliekų ir esant skirtingoms lauko oro temperatūroms. Skaičiuojant kvapų, išsiskiriančių veiklos metu, sklaidą, buvo naudojama kompiuterin… CONTINUE READING
  2 Citations

  References

  SHOWING 1-9 OF 9 REFERENCES
  Estimation of odor emission rate from landfill areas using the sniffing team method.
  • 77
  • PDF
  Hedonic scaling: A review of methods and theory
  • 224
  • PDF
  Maisto atliekų sklei - džiamų kvapų tyrimai ir vertinimas
  • Mokslas – Lietuvos ateitis : Aplinkos apsaugos inžinerija
  • 2015
  Usage of active sludge and active carbon suspension in the biological air purification
  • Ekologija
  • 2013
  Kvapų valdymo metodinės rek - omendacijos
  • 2012