Corpus ID: 193604872

ANALIZA SPLETNIH JEZIKOVNIH PREVAJALNIKOV

@inproceedings{Kolar2014ANALIZASJ,
  title={ANALIZA SPLETNIH JEZIKOVNIH PREVAJALNIKOV},
  author={Peter Kolar},
  year={2014}
}
V diplomski nalogi smo preucili uporabnost in prakticnost prosto dostopnih spletnih prevajalnikov Google Translate, Amebis Presis in Bing Translator pri prevajanju besedila s podrocja tehnologije iz angleskega v slovenski jezik. Uporabnost in razumevanje prevedenega besedila smo preverili s pomocjo ankete, katero so izpolnjevali studenti Fakultete za racunalnistvo in matematiko Univerze v Mariboru, in nato na podlagi odgovorov izvedli analizo, predstavili in po kakovosti ter uporabnosti spletne… Expand