• Corpus ID: 181565648

ALLÂME MUHAMMED İBN CERÎR et-TABERÎ’YE DAİR BİR BİBLİYOGRAFYA DENEMESİ

@inproceedings{Hanay2013ALLMEM,
  title={ALL{\^A}ME MUHAMMED İBN CER{\^I}R et-TABER{\^I}’YE DAİR BİR BİBLİYOGRAFYA DENEMESİ},
  author={Necattin Hanay},
  year={2013}
}
Muhammed b. Cerir et-Taberi dâhil, nice muellifin bizzat kendisi ve eserleri temelinde sayisiz kitap, tez, makale vb. calismalar yapilmistir. Elinizdeki kaynak calismasi da arastirma ve inceleme yapacaklara bir fikir vermesi ve yol gostermesi amaciyla, Islam geleneginin guzide sahsiyetlerinden biri olan Taberi hakkinda bir araya getirilmis bir bibliyografya denemesidir.