A survey on implementation in Denmark and presentation of a local model

  • Ann-Dorthe Olsen Zwisler
  • Published 2004

Abstract

Danish) Hjerterehabilitering anbefales i dag som en del af den samlede efterbehandling til patienter, der lever med iskæmisk hjertesygdom med henblik på at forbedre patienternes livskvalitet, standse sygdomsudviklingen og reducere dødeligheden. Denne PhD-afhandling om hospitalsbaseret hjerterehabilitering undersøger, i hvor høj grad hjerterehabilitering er… (More)

23 Figures and Tables

Topics

  • Presentations referencing similar topics