A successful thrombolysis with tissue-type plasminogen activator in a case of pulmonary embolism after failed streptokinase therapy Başarısız streptokinaz tedavisi sonrası pulmoner embolili bir olguda doku tipi plasminojen aktivatör ile başarılı tromboliz

Abstract

Alt ekstremite derin ven trombozuna bağlı oluşan akut, masif pulmoner emboli tanısı konmuş 76 yaşında erkek hastada ciddi kardiyovasküler ve solunumsal instabilite gelişti. Takiben hastaya iki saat süreyle streptokinaz infüzyonu verildi. Trombolitik tedavi sonrası hemodinamik kararsızlığın devam etmesi üzerine, spiral bilgisayarlı tomografi çekildi… (More)

Topics

2 Figures and Tables

Cite this paper

@inproceedings{Kayrak2012AST, title={A successful thrombolysis with tissue-type plasminogen activator in a case of pulmonary embolism after failed streptokinase therapy Başarısız streptokinaz tedavisi sonrası pulmoner embolili bir olguda doku tipi plasminojen aktivatör ile başarılı tromboliz}, author={Mehmet Kayrak and Yusuf İzzettin Alihanoğlu and Enes Elvin G{\"{u}l and Turyan Abdulhalikov and Osman S{\"{o}nmez and Mehmet Yazıcı}, year={2012} }