A new tetramolybdenumcobaltdiphosphonate, Na 8 [CoMo 4 O 12 {MeC(O)(PO 3 ) 2 } 2 ]·18H 2 O

@inproceedings{Ren2003ANT,
  title={A new tetramolybdenumcobaltdiphosphonate, Na 8 [CoMo 4 O 12 \{MeC(O)(PO 3 ) 2 \} 2 ]·18H 2 O},
  author={Shu hua Ren and Ganglin Xue and Jun Li and Qizhen Z. Shi and Da-qi Wang and Wang Ji-wu},
  year={2003}
}

Topics from this paper.

Similar Papers