Corpus ID: 54807415

A doua ie[ire la balcon

@inproceedings{Blaga2007ADI,
  title={A doua ie[ire la balcon},
  author={I. Blaga and Lucian Dan Teodorovici},
  year={2007}
}
  • I. Blaga, Lucian Dan Teodorovici
  • Published 2007
  • acest num\r tinerei genera]ii de traduc\tori. Tot mai multe dintre volumele ap\rute `n colec]iile de literatur\ universal\ ale editurilor s`nt traduse de nume cunoscute din lumea scriitorilor, a criticilor literari [i, `n general, din cea cultural\. S`nt tineri foarte prezen]i `n spa]iul public, unii „posesori“ de job-uri cu un profil destul de `ndep\rtat de meseria de traduc\tor. Am `ncercat s\ afl\m de la ace[tia `n ce m\sur\ se v\d peste ani c`[tig`ndu-[i existen]a din traduceri, care s`nt… CONTINUE READING