[A case history of exposure to coal dust and harmful gas of pulmonary alveolar proteinosis].

Sorry, there's nothing here.

Cite this paper

@article{Gao2013ACH, title={[A case history of exposure to coal dust and harmful gas of pulmonary alveolar proteinosis].}, author={Li-feng Gao and Xiao-heng Su and Jiang-tao Zhao and Jin-shan Wang and Ai-guo Xing and Tie-jin Zhao and Jian-Hua Zhao and Yong-Liang Zhu and Zhi-hao Zhang}, journal={Zhonghua lao dong wei sheng zhi ye bing za zhi = Zhonghua laodong weisheng zhiyebing zazhi = Chinese journal of industrial hygiene and occupational diseases}, year={2013}, volume={31 11}, pages={863-4} }