A Study on Distribution of Cancer Cases Diagnosed in Çorum

  • Özgün AraştırmaOriginal
  • Published 2014

Abstract

Gereç ve Yöntem: Bu tanımlayıcı retrospektif çalışmada Çorum ilinde hizmet veren bir üniversite hastanesi ve iki özel hastanenin patoloji bölümlerinin arşiv kayıtları incelendi. Toplam 138.973 kayıtlı patoloji raporu tarandı. Primer odakları bilinen metastatik kanserler çalışma dışı tutuldu. Kanser tanısı alan toplam 2184 olgunun en sık görülen 10 kanser… (More)

Topics

4 Figures and Tables

Cite this paper

@inproceedings{AratrmaOriginal2014ASO, title={A Study on Distribution of Cancer Cases Diagnosed in Çorum}, author={{\"O}zg{\"u}n AraştırmaOriginal}, year={2014} }