Corpus ID: 163206012

A Study of the Year for Writing the Tablet "Shi-Di-Zhuang-Ke-Shi" in Chongsheng Temple of Yushe County

@inproceedings{Weizhang2009ASO,
  title={A Study of the Year for Writing the Tablet "Shi-Di-Zhuang-Ke-Shi" in Chongsheng Temple of Yushe County},
  author={Gong Wei-zhang},
  year={2009}
}
The christening of the "shi-di-bei-ji" written by Liufang was "shi-di-zhuang-ke-shi".The year of writing its main portion "shi-di-zhuang" was A.D 1233,the year for its engraving was A.D 1258.The historical background of the "shi-di-zhuang" was the calamities of war in Shanxi Province during Jin and Yuan Dynasties,while the historical background of its being engraved on stone was the flourishing of the Quan-zhen religion in Shanxi Province in the initial stage of the Mongol Yuan Dynasty.