A Relational Approach to Indexing

  • DIPLOMA THESIS, Antonín Prukl, RELAČNÍ PŘÍSTUP, K INDEXACI
  • Published 2007

Abstract

iii Název práce: Relační přístup k indexaci Autor: Antonín Prukl Katedra: Katedra softwarového inženýrství Vedoucí diplomové práce: Prof. RNDr. Jaroslav Pokorný, CSc. e-mail vedoucího: jaroslav.pokorny@mff.cuni.cz Abstrakt: Za účelem efektivního vyhodnocení SQL dotazů mohou uživatelé databázových systému využít řadu specializovaných přístupových metod, kter… (More)

25 Figures and Tables

Topics

  • Presentations referencing similar topics