A POSSIBLE EXPLANATION OF VARIATIONS IN SUSCEPTIBILITY OF TULIP BULBS TO INFECTION BY FUSARIUM OXYSPORUM

@inproceedings{Bergman1971APE,
  title={A POSSIBLE EXPLANATION OF VARIATIONS IN SUSCEPTIBILITY OF TULIP BULBS TO INFECTION BY FUSARIUM OXYSPORUM},
  author={B. H. H. Bergman and J. C. M. Beijersbergen},
  year={1971}
}
Diseases of Tulip
TLDR
Tulip is the most important ornamental geophyte worldwide, grown for bulbs, cut flowers, potted plants, and landscape use and can facilitate the spread of disease if pathogen-free propagative material is not used and integrated disease management is not followed.
Voorkómen en bestrijden van latent zuur in tulp : huidmondjes en zuur : droge ontsmetting : effect van ethyleen direct na de oogst op zuur
Latente infecties van zuur in tulp kunnen niet bestreden worden met ontsmettingsmiddelen of fungiciden. Een verklaring daarvoor is dat na de infectie schimmel in rust gaat. Op deze manier is latent
A device for the incubation of Fusarium-inoculated tulip bulbs in a constant air stream
  • B. Bergman
  • Biology
    Netherlands Journal of Plant Pathology
  • 2005
SamenvattingInoculaties van tulpebollen metF. oxysporum f. sp.tulipae in stilstaande vochtige lucht gaven dikwijls niet-reproduceerbare resultaten.On de invloed te elimineren van variaties in
A semi-quantitative bioassay for the detection of fungitoxic tulipalins in aqueous solutions
SamenvattingBeschreven wordt een biotest om de onverzadigde fungitoxische lactonen tulipaline A en B semi-quantitatief te bepalen in fracties verkregen na kolomchromatografie van ruw tulpenextract.
Latent infection in tulip bulbs by Fusarium oxysporum
TLDR
Latent infections byFusarium oxysporum Schlecht can easily be induced in tulip bulbs in the laboratory and the infective hyphae were shown to penetrate the host tissue superficially in latent infections.