A New Microstrip Composite Right/left-handed Transmission Line Implementation

Abstract

Se prezintă o nouă formă de implementare în tehnologie microstrip a unei linii artificiale de transmisiune CRLH. Celula unitară a noii linii artificiale este formată din următoarele elemente înseriate: o linie de transmisiune, un capacitor interdigital, o a doua linie de transmisune şi un tronson de linie în paralel terminat în scurtcircuit. Prin adăugarea celor două linii, rezonanţele parazite ale capacitorului sunt deplasate în afara benzii de lucru, iar frecvenţa de tranziţie a celulei poate fi aleasă dintr-o gamă mai largă de frecvenţe. Noua formă este comparată cu alte implementări microstrip. Caracteristicile noii linii artificiale sunt demonstrate atât prin simulări cât şi prin rezultate experimentale.

11 Figures and Tables

Cite this paper

@inproceedings{Anghel2011ANM, title={A New Microstrip Composite Right/left-handed Transmission Line Implementation}, author={Andrei Anghel and Remus Cacoveanu and Se prezintă}, year={2011} }