A MATHEMATICAL MODEL FOR ELEMENTS ALLOCATION

@inproceedings{Moj2007AMM,
  title={A MATHEMATICAL MODEL FOR ELEMENTS ALLOCATION},
  author={Vlastislav Moj{\vz}{\'i}{\vs} and Tatiana Molkov{\'a}},
  year={2007}
}
Přispěvek se zabýva problematikou optimalizace přidělovani elementů (vozů, výměnnných nastaveb, kontejnerů). Vhodným prostředkem k řeseni teto optimalizacni ulohy je matematický model, doplněný logickými operacemi. Autoři k řeseni použili linearni dynamický model, který obsahuje linearni zavislosti jak v ucelove funkci, tak i v omezujicich podminkach. 

Topics from this paper.

Similar Papers

Loading similar papers…