A Lluís Companys

@inproceedings{Sagarra2016ALC,
  title={A Llu{\'i}s Companys},
  author={Carme Grandas Sagarra and Departament de Patrimoni Arquitect{\`o}nic Hist{\`o}ric Art{\'i}stic},
  year={2016}
}