39 Behçet Hastalığı Vak'asnın Klinik, Nöroradyolojik ve Elektrofîzyolojik İncelenmesi

@inproceedings{Mutluer199039BH,
  title={39 Behçet Hastalığı Vak'asnın Klinik, N{\"o}roradyolojik ve Elektrof{\^i}zyolojik İncelenmesi},
  author={Nermin Mutluer and Orhan {\"U}naldi and Nursel Aydin and Adnan G{\"u}vener},
  year={1990}
}