30 jaar Placebo

Abstract

schrift zoveel mogelijk aangepast aan hun leefen /of werkomstandigheden. Het effect van beide was te zien in een vermindering van het aantal gemiste doseringen en een afname van de tijd, waarmee het dosisinterval (naar boven dan wel naar beneden) afweek van acht uur. In een controlegroep (38 patiEnten) trad geen verbetering op van de therapietrouw. Of het… (More)
DOI: 10.1007/BF02273101

Topics

Figures and Tables

Sorry, we couldn't extract any figures or tables for this paper.