250. rozhovory o otázkách v rentgenové a neutronové strukturní analýze

@inproceedings{Dobiov2001250RO,
  title={250. rozhovory o ot{\'a}zk{\'a}ch v rentgenov{\'e} a neutronov{\'e} strukturn{\'i} anal{\'y}ze},
  author={Ludmila Dobi{\'a}{\vs}ov{\'a}},
  year={2001}
}

Similar Papers