• Corpus ID: 48683427

2.2.1. Aktivity Uskutečněné V Roce 2008

@inproceedings{ktermu2009221AU,
  title={2.2.1. Aktivity Uskute{\vc}něn{\'e} V Roce 2008},
  author={Ke kter{\'e}mu and d{\'i}l{\vc}{\'i}mu c{\'i}li},
  year={2009}
}
Číslo aktivity LK01-8 Ke kterému dílčímu cíli se aktivita vztahuje V004-Vývoj nových metod pro předzpracování a analýzu obrazových dat získaných konfoká... Název (cíl)aktivity Development of methods for pre-processing of image data acquired by confocal and two-photon microscopy – stage 3 Zahájení aktivity 1.1.2008 Ukončení aktivity 31.12.2008 Popis aktivity We have evaluated performance of several confocal microscopes using special test specimens, especially uniform thin fluorescent layers and…