2-boyutlu Langlands Karşiliklilik İlkesi̇ : M. M. Kapranov’un Çalişmasi Üzeri̇ne Notlar

  • KÂZIM İLHAN İKEDA
  • Published 2012

Abstract

Çağdaş sayılar kuramının en önemli açık problemlerinden birisi, verilen “aritmetik yönünden ilginç” bir F cisminin GF mutlak Galois grubunun ve bu grubun barındırdığı aritmetik yapının; Galois kuramı neticesinde, F cisminin ayrışabilir genişlemelerinin ve bu genişlemelerin aritmetik yapılarının; F taban cismine bağlı objeler cinsinden betimlenmesi… (More)

Topics

Cite this paper

@inproceedings{KEDA20122boyutluLK, title={2-boyutlu Langlands Karşiliklilik İlkesi̇ : M. M. Kapranov’un Çalişmasi Üzeri̇ne Notlar}, author={K{\^A}ZIM İLHAN İKEDA}, year={2012} }