17β-Hydroxymethyl-steroide: Darstellung von 17α-Hydroxy-17β-hydroxymethyl-4-androsten-3-on aus Reichsteins Substanz S

The synthesis of 17α-hydroxy-17β-hydroxymethyl-4-androsten-3-one fromReichsteins compound S is described. Transformation of 3,3-ethylenedioxy-17α-hydroxy-17β-hydroxymethyl-5-androsten into 17β-methyl-isotestosterone demonstrates the configuration of the substituents at C-17.