„V trojím ohni“: Mocenský vztah sociálního pracovníka ke klientovi

@inproceedings{Janouskov2013VTO,
  title={„V troj{\'i}m ohni“: Mocensk{\'y} vztah soci{\'a}ln{\'i}ho pracovn{\'i}ka ke klientovi},
  author={Miroslava Janous̆kov{\'a}},
  year={2013}
}
Postmoderni přistupy v socialni praci zdůrazňuji fakt, že uplatňovani moci je neoddělitelnou soucasti socialni prace. Tento text je přispěvkem do sirsi diskuse o roli a významu moci ve vztahu mezi socialnim pracovnikem a klientem. Snaži se zdůraznit tema moci v socialni praci a nezbytnost jeji reflexe socialnimi pracovniky. Soustřeďuje se na jednostranný mocenský vztah socialniho pracovnika vůci klientovi. Přispěvek zkouma cile socialnich pracovniků a mocenske prostředky, ktere využivaji k… CONTINUE READING

Similar Papers