• Published 2018

”Var kommer du ifrån? Egentligen.” : En postkolonial feministisk litteraturanalys om mellanförskap och identitet i antologin Sverige – en (o)besvarad kärlekshistoria

@inproceedings{Yousef2018VarKD,
  title={”Var kommer du ifr{\aa}n? Egentligen.” : En postkolonial feministisk litteraturanalys om mellanf{\"o}rskap och identitet i antologin Sverige – en (o)besvarad k{\"a}rlekshistoria},
  author={Viyan Yousef},
  year={2018}
}
  • Viyan Yousef
I den har studien analyseras 16 kvinnors sjalvframstallningar i antologin Sverige – en (o)besvarad karlekshistoria ur ett postkolonialt feministiskt perspektiv dar mellanforskap och identitet ar ce ...