Corpus ID: 193142713

”Pigans nej, det är hennes ja. Då hon säger mest nej, då vill hon helst ha”. : Om gränsen mellan frieri, förförels och sexuellt tvång i 1600- och 1700-talens Sverige.

@inproceedings{Liliequist2008PigansND,
  title={”Pigans nej, det {\"a}r hennes ja. D{\aa} hon s{\"a}ger mest nej, d{\aa} vill hon helst ha”. : Om gr{\"a}nsen mellan frieri, f{\"o}rf{\"o}rels och sexuellt tv{\aa}ng i 1600- och 1700-talens Sverige.},
  author={J. Liliequist},
  year={2008}
}
”Pigans nej, det ar hennes ja. Da hon sager mest nej, da vill hon helst ha”. : Om gransen mellan frieri, forforels och sexuellt tvang i 1600- och 1700-talens Sverige.