• Psychology
  • Published 2011

”Med mångfald menar vi den olikhet som gör oss alla unika” : en kritisk diskursanalys av 25 mångfaldsplaner

@inproceedings{Kaln2011MedMM,
  title={”Med m{\aa}ngfald menar vi den olikhet som g{\"o}r oss alla unika” : en kritisk diskursanalys av 25 m{\aa}ngfaldsplaner},
  author={Maja Kal{\'e}n},
  year={2011}
}
I denna uppsats har 25 mangfaldsplaner analyserats med hjalp av kritisk diskursanalys. Syftet har varit att med utgangspunkt i det kritiska forskningslage som Paulina de los Reyes och Lena Martinss ...